stay
cool!

mini Tyko

Plastic basket 22L

Tyko

Plastic basket 33L

Kon 20

Plastic basket 20L

Base

Base for basket

Metal

Basket in wire

Classic

Plastic basket blue

Kon 38

Plastic basket 38L

Speesy

Plastic basket

Kon 28

Plastic basket 28L

Kon 32

Plastic basket 32L

Bizzari

Plastic basket 61L

Trolley 75

Trolley 75L

Filomarket 91

Trolley 91L

Filomarket 125

Trolley 125L

Filomarket 150

Trolley 150L

Filomarket 180

Trolley 180L