stay
cool!

EXPO

Вертикална витрина за млечни производи и колбаси, месо и овошје

МАКСИ

Полици и позадини обложени со ПВЦ, предност за инсталација на вентил за фреонот.

Мини Ипсилон

Вертикална витрина за млечни продукти и колбаси, месо и овошје

ROLLER

Вертикална витрина со внатрешен мотор за изложување на млечни продукти.
Додатна полица, алуминиумски испарувач, дигитален контролер. Метални решетки обложени со хром. Лизгачки врати.

GAMMA

Вертикална витрина со внатрешен мотор, витрина со позитивна температура за изложување и продажба на млечни продукти, студени меса, месо, со гаранција за значителна заштеда на енергија.