stay
cool!

D374

Опсег на температура[C] +1…..+10

Волумен (нето/бруто) 345/372

Напојување (V/Hz) 230/50

D1200

1200x742x2000мм

Опсег на температура[C] +1…..+10

Волумен (нето/бруто) 645/945

Напојување (V/Hz) 230/50

D95

1200x742x2000мм

Опсег на температура[C] -2.5…..+1

Волумен (нето/бруто) 55/85

Напојување (V/Hz) 230