stay
cool!

EXPO

Vitrinë vertikale për produkte të qumështit dhe sallameri, mish dhe fruta.

MAXi

Rafte dhe panele të pasme të mbeshtjella me PVC, përparësi të instalimit të freonit.

mini YPSILON

Vitrinë vertikale për produkte të qumështit dhe sallameri, mish dhe fruta.

ROLLER

Vitrinë vertikale me motor të brendshëm p;r ekspozimin e produkteve t; qum;shtit.
Raft shtesë, avullues alumini, kontrollor digjital. Mbrojtëse metali të mbështjellura me krom. Dyer rëshqitëse.

GAMMA

Vitrinë vertikale me motor të brendshëm me temperaturë pozitive për ekspozim dhe shitje të produkteve, mishrave të ftohtë me kursim të konsiderueshëm të energjisë.