stay
cool!

Kontakt

FRIGOTEKNIKABEI
Bogovinë 1220, Tetovë –
Republika e Maqedonisë

Telefon: +389 44 366 703
Faks: +389 44 366 712

e-mail: info@frigoteknika.com
web: www.frigoteknika.com

Njerëzit kyç

Irfan Izairi

Drejtor ekzekutiv
e-mail: irfan_izairi@yahoo.com

Besir Izairi

Menaxher ndërkombëtar i shitjeve
e-mail: besir@new.frigoteknika.com

Xhemil Bajrami

Menaxher regjional i shitjeve
e-mail: xhemil@new.frigoteknika.com