stay
cool!

EKO

Vitrinë e shkëlqyer horizontale me hapësirë të madhe ekspozuese dhe vend ekstra për ruajtjen e produkteve të qumështit dhe të mishit.

EKO Plugin

EKO SS Plugin

MeatCheeseMilkBreadFish

Vitrinë me temperature pozitive me motor të brendshëm

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi i ftohjes është i brendshëm
Panele anësore ABS me qelq
Termometër: Dixell ose Lae electronics
Ekstra magazinë në anën e pasme

 1. Lartësia: 1304mm
 2. Thellësia: 1072mm
 3. Gjatësia: 1250 – 1875 – 2500 – 3750 – … ++ kombinime

Pajisjet standarde të modulit:

 • Struktura bazë e kabinetit dhe avullues standard
 • Qelq me sistem për ngritje
 • Displej i tërë me inoks 304
 • Pjesa e jashtme e trupit me fletë metalike e mbeshtjellur me PVC.
 • Kontrollor digjital Dixell Digital lose Lae Electronics.
 • Qelq i kalitur
 • Neon Т8 në pjesën e përparme dhe brenda vitrinës
 • Кompresor me dalje për ujin e avulluar
 • Sipërfaqe e punës prej 19cm prej inoksi.

Zgjedhore

 • Kufizues prej qelqi
 • Dërrasë plastike për prerje
 • Prizë elektrike në pjesën e pasme.

EKO Plugin

EKO SS Plugin