stay
cool!

ELITE

Vitrinë e shkëlqyer horizontale me hapësirë të madhe ekspozuese dhe vend shtesë për ruajtjen e produkteve të qumështit dhe të mishit.

ELITE Plugin

ELITE SS Plugin

ELITE Remote

ELITE SS Remote

MeatCheeseMilkBreadFish

Vitrinë me temperaturë pozitive me motor të brendshëm

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi i ftohjes është i brendshëm
Panele anësore panoramike ABS me qelq
Termometër: Dixell ose Lae electronics

 1. Lartësia : 1071mm
 2. Thellësia : 1100mm
 3. Gjatësia: 1250 – 1450 – 1875 – 2500- 2900 – 3350 – 3750 … ++ kombinime të moduleve

Përfshirë në pajisjet standarde të modulit:

 • Struktura bazë e vitrinës dhe avullues standard
 • Qelq me sistem për ngritje
 • Displej i plotë prej inoksi 304
 • Pjesa e jashtme e trupit me flete metalike e mbështjellur me PVC.
 • Kontrollor digjital Dixell Digital lose Lae Electronics.
 • Qelq I kalitur
 • Drita neon Т8 ne pjesën e përparme dhe brenda vitrinës
 • Kompresor me dalje për ujin e avulluar
 • Pjesë pune prej 19cm prej inoksi.

Zgjedhore

 • Ndarës prej qelqi
 • Dërrasë plastike për prerje
 • Prizë elektrike në pjesën e pasme.

ELITE Plugin

ELITE SS Plugin

ELITE Remote

ELITE SS Remote