stay
cool!

GALAXY

Vitrinë promovuese per salçiçe dhe produkte të qumshtit.

GALAXY

MeatCheeseMilkFruitVegetable

Vitrinë me temperature pozitive me motor të brendshëm

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi I ftohjes është i brendshëm
Anësore paneli ABS ose me qelq
Termometri: Dixell ose Lae electronics
Kompresor Embraco Aspera NEK6214Z
Frigorifer -404А
Shkalla e fuqisë 824kW
Konsumi i energjisë…0,775kW
Ventilatorë 2x17W

  1. Lartësia : 880mm
  2. Thellësia: 1180 mm
  3. Gjatësia: 1280 mm

GALAXY