stay
cool!

GAMMA

Vitrinë vertikale me motor të brendshëm me temperaturë pozitive për ekspozim dhe shitje të produkteve, mishrave të ftohtë me kursim të konsiderueshëm të energjisë.

GAMMA

GAMMA Fresh

GAMMA Meat

MeatCheeseMilkFruitVegetable

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi i ftohjes është i jashtëm.
Panele anësore ABS ose qelq i kalitur.
Grila nate
Drita T5 nën raftet
Rrjetë metalike

 1. Lartësia: 2085mm
 2. Thellësia: 775mm
 3. Gjatësia: 1975 mm ose 2600 mm

Pajisjet standarde të modulit:

 • Struktura bazë e vitrinës dhe avullues standard
 • Rafte me çmimore dhe mbajtëse (të mbështjella me PVC)
 • Një rend drita neon T8 me ndezës mekanik dhe starter.
 • Kontrollor Dixel digitall apo LAE Electronics me 2 sonda
 • Grilat të natës manuale me sistem frenimi (mbyllje e ngadalësuar)
 • Valvul R404A TE S2 Danfoss
 • S-Sifon plastik për tharje te ujit
 • Fasadë në pjesën e lartë me ngjyrë (e mbështjellë me PVC)
 • Fasadë në pjesën e poshtme me ngjyrë (,e mbështjellë me PVC)
 • Mbrojtës plastik në pozicionet e poshtme.
 • Kapak i zi për të mbyllë vrimat e ujit dhe gypat.
 • FMI & EMI avullues 230mm

Zgjedhore

 • T5 drita tek raftet
 • Mbrojtës metalik

GAMMA

GAMMA Fresh

GAMMA Meat