stay
cool!

ISLAND

Vitrinë vertikale për produkte të mishit/shpezë dhe ushqim të ngrirë

ISLAND 4+1

ISLAND 5+1

Frozen foodFrozen fishFrozen poultry

Vitrinë për ngrirje

Shtrirja e temperaturës [oC] -18…-22
Sistemi i ftohjes është i jashtëm
Panelë anësorë ABS ose qelq I kalitur
Termometër: Dixell ose lae electronics
Rrjeta metalike

 1. Lartësia: 2050mm
 2. Thellësia: 920mm
 3. Gjatësia: 1670mm(2 dyer) – 2450m(3 dyer) – 3240mm(4 dyer) – 4020mm(5 dyer) – ..++

E përfshirë në pajisjet standard te modulit:

 • Struktura bazë e vitrinës dhe avullues standard
 • Ngrohës tek dyert dhe korniza me neon Т8
 • Rafte me çmimore dhe mbajtëse (të mbështjella me PVC)
 • Kontrollor Dixel digitall apo LAE Electronics me 2 sonda
 • Valvula R404A TE S2 Danfoss
 • S-Sifon plastik për tharje te ujit
 • Fasadë në pjesën e lartë me ngjyrë (e mbështjellë me PVC)
 • Fasadë në pjesën e poshtme me ngjyrë (,e mbështjellë me PVC)
 • Mbrojtës plastik në pozicionet e poshtme.
 • Kapak i zi për të mbyllë vrimat e ujit dhe gypat nën fasadat e ulëta
 • FMI & EMI avullues 230mm
 • Trupi i brendshëm i veshur me PVC

ISLAND 4+1

ISLAND 5+1