stay
cool!

MAXi

Rafte dhe panele të pasme të mbeshtjella me PVC, përparësi të instalimit të freonit.

MAXi

MAXi Fresh

MAXi Meat

MeatCheeseMilkFruitVegetable

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi i ftohjes është i jashtëm.
Anësore ABS ose qelq i kalitur.
Grila nate
Drita T5 nën raftet
Grila metalike

 1. Lartësia: 2050mm
 2. Thellësia: 758mm
 3. Gjatësia: 1250 – 1875 – 2500 – 3750 – … ++ kombinime

Pajisjet standard te modulit:

 • Struktura bazë e vitrinës dhe avullues standard
 • Rafte me çmimore dhe mbajtëse (të mbështjella me PVC)
 • Një rend drita neon T8 me ndezës mekanik dhe starter.
 • Kontrollor Dixel digitall apo LAE Electronics me 2 sonda
 • Grilat të natës manuale me sistem frenimi (mbyllje e ngadalësuar)
 • Valvul R404A TE S2 Danfoss
 • S-Sifon plastik për tharje te ujit
 • Fasadë në pjesën e lartë me ngjyrë (e mbështjellë me PVC)
 • Fasadë në pjesën e poshtme me ngjyrë (,e mbështjellë me PVC)
 • Mbrojtës plastik në pozicionet e poshtme.
 • Kapak i zi për të mbyllë vrimat e ujit dhe gypat.
 • FMI & EMI avullues 230mm

Zgjedhore

 • T5 drita tek raftet
 • Mbrojtëse metalike

MAXi

MAXi Fresh

MAXi Meat