stay
cool!

RETRO

Vitrinë e shkëlqyer horizontale me hapësirë të madhe ekspozuese dhe vend ekstra për ruajtjen e produkteve të qumështit dhe të mishit.

RETRO Plugin

RETRO SS Plugin

RETRO Remote

RETRO for Sweets

RETRO for Hot Products

RETRO Neutral

MeatCheeseMilkBreadFish

Vitrinë me temperaturë pozitive me motor të brendshëm

Shtrirja e temperaturës [oC] +4…+8
Sistemi I ftohjes është i brendshëm
Panele anësore ABS me qelq
Termometër: Dixell ose Lae electronics
Ekstra magazinë në anën e pasme

 1. Lartësia: 1304mm
 2. Thellësia: 1075mm
 3. Gjatësia: 1250 – 1875 – 2500 – 3750 – … ++ kombinime

Pajisjet standarde të modulit:

 • Struktura bazë e vitrinës dhe avullues standard
 • Displej i plotë me inoks 304
 • Pjesa e jashtme e trupit me flete metalike e mbeshtjellur me PVC.
 • Kontrollor digjital Dixell Digital lose Lae Electronics.
 • Qelq i kalitur
 • Neon Т8 në pjesën e përparme dhe Brenda kabinetit
 • Кompresor me dalje për ujin e avulluar
 • Sipërfaqja e punës prej 19cm prej inoksi.

Zgjedhore

 • Kufizues prej qelqi
 • Dërrasë plastike për prerje
 • Lidhje elektrike (lidhje) në pjesën e pasme.

RETRO Plugin

RETRO SS Plugin

RETRO Remote

RETRO for Sweets

RETRO for Hot Products

RETRO Neutral