stay
cool!

D400

298x692x892mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -11…-22
Vëllimi (neto/bruto) 334/385
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D500

1548x692x892mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -11…-22
Vëllimi (neto/bruto) 430/491
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D600

2055x692x892mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -11…-22
Vëllimi (neto/bruto) 620/670
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D1850

1856x858x890mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -18…-23
Vëllimi (neto/bruto) 563/789
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D2000

2004x858x890mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -18…-23
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D2100

2016x858x890mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -18…-23
Vëllimi (neto/bruto) 653/912
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D2500

2504x858x890mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -18…-23
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50

D2550

2506x858x890mm
Shtrirja e temperaturës [°C] -18…-23
Vëllimi (neto/bruto) 797/1109
Furnizimi me rrymë (V/Hz) 230/50